Marco Izzo Dormsjö 391 77698 Garpenberg Epost

Arbete

Utbildning

Diplom

Har visioner om en bättre värld och friktionsfritt samarbete mellan alla människor, djur och växter på jorden.

Om mig

Arbetar som timmerman; skissar, gör ritningar och bygger timmerhus och byggnader som hör till en mindre gård. En gång i veckan packar jag min cykel och går på målaräventyr och olika motiv i naturen väljer mig.

Mål i livet

Är född i Etiopien och har vuxit up i Djibouti, ett litet land i afrikas horn. Har kulturella band med Frankrike, Italien och Sverige. Vill gärna vara delaktig i att skapa en ny kultur i västvärlden. Börjar med två av våra grundläggande behov, mat och tak över huvudet. Visioner i form av konst hur det hela skulle kunna se ut.

Arbete

Utbildning